Juridische 2-daagse 2018

5 en 6 november

Juridische 2-daagse

Naslag

Ruim 400 deelnemers zijn dit jaar aanwezig geweest bij de VNG Juridische 2-daagse op Papendal in Arnhem.
Wij danken alle deelnemers voor hun aanwezigheid en de sprekers voor hun inspirerende bijdragen. Op deze pagina vindt u alle tot nu toe beschikbare presentaties.

Zet alvast de datum voor de jubileumeditie van 2019 in uw agenda: de 10e VNG Juridische 2-daagse vindt plaats op 11 en 12 november 2019.

Graag tot volgend jaar!

Presentaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle beschikbare presentaties.

Maandag 5 november
Sessie ronde 1 - 10.15 - 12.45 uur

1A. Actualiteiten subsidierecht
1B. De kunst van het regelgeven
1C. Juridisch kader Algemene Verordening Gegevensbescherming
1D. Responsieve overheid         
1E. Actualiteiten aanbestedingsrecht  
1F. De burgemeester bevoegd
1G. Privacy in het Sociaal Domein
1H. Effectief Motiveren     

Workshopcarrousel
1.1 en 1.5 Samenwerking met private partijen    
1.2 en 1.6 Digitale handtekening                      

Sessie ronde 2 - 11.30 - 12.30 uur

1J. Actualiteiten privaatrechtelijk handelen door gemeenten  
1K. Handhaving in de praktijk   
1L. Ontwikkelingen in het sociaal domein: Wmo, Jeugdwet (en Participatiewet) 
1M Schaarse publieke rechten
1O. Europees recht voor decentrale overheden    

Vaardighedensessie
1Q. Verken je eigen stijl binnen de veranderende rol van de overheidsjurist

Workshopcarrousel
1.11 en 1.15 Mandaat en delegatie
1.13 VNG Model algemene Inkoopvoorwaarden
1.16 Wateroverlast en bodemdaling; de gemeente aansprakelijk?!
1.17 en 1.18 Toetsing van regels door de rechter  

Dinsdag 6 november
Sessie ronde 1 - 10.30 - 11.30 uur

2A. Actualiteiten AWB 
2B. Bestuursprocesrecht in de praktijk
2C. MVI & VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
2D. (Publiek-)private ordehandhaving in het semi-publieke domein
2E. De juridische aspecten van blockchain & smart contracts   
2G. Actualiteiten Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet algemene regels herindeling   

Vaardighedensessie
2H. De gemeentejurist is een topsporter?! 
2I. en 2R. Feilloos framen
Methode+werkvel framingsessie-Taalstrategie
Leeslijst Taalstrategie

Workshopcarrousel
2.1 Gemeentegrond en verjaringsperikelen     
2.2 en 2.6 Experimenten in gemeentelijke wetgeving en de Gemeentewet                                   

Sessie ronde 2 - 13.45 - 16.00 uur

2L. Grondtransacties, gebiedsontwikkeling en Europees recht
2M. Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur (en de Wet Open Overheid)
2N. Inkoop sociaal domein   
2O. Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht   
2P Markt en overheid

Vaardighedensessie
2Q. Tussen de oren van de bestuurder                

Workshopcarrousel 
2.9  en 2.13 Algemene Verordening Gegevensbescherming in relatie tot Archiefwetgeving
2.10 en 2.14 Actualiteiten aanpak van ondermijning  
2.11 en 2.15 Elektronisch bekendmaken         
2.12 en 2.16 Legal in control